Meetup 03 - Giao lưu với với anh Thành giám đốc VIBIM

#1

Bài viết tại trang chủ http://onebim.vn/hoat-dong/meetup/meetup-03-giao-luu-voi-voi-anh-thanh-giam-doc-vibim/

OneBIM Meetup 03 đã diễn ra vào 26/7 với sự có mặt của anh Thành giám đốc VIBIM. Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các dự án về lĩnh vực BIM trong nước và quốc tế, anh Thành đã chia sẻ nhiều vấn đề thiết thực trong quá trình triển khai.

Cùng với đó là sự xuất hiện của thành viên mới Đỗ Việt Hùng hiện đang làm việc Inros-lackner LLC Vietnam là một công ty tư vấn thiết kế lớn có trụ sở tại Đức. Sự hiểu biết về kết cấu, thi công của Hùng đã giúp buổi trò chuyện đa dạng và thú vị hơn. Đây chính là tiêu chí mà OneBIM luôn hướng tới - chia sẻ và kết nối.

1 Like