Mọi người chỉ giúp

#1

Mình vẽ tường có lớp vữa. nhưng khi bỏ vào bản vẽ có những bản vẽ không cần lớp vữa đó. làm sao để ẩn nó mà không bị lỗi?

#2

bạn có thể để bạn để mức độ chi tiết coarse cho View hoặc riêng cho Wall ở trong VG, khi đó vữa sẽ bị ẩn đi
image

#3

Nhưng mình vẽ tường 100 thêm lớp vữa 15 nó sẽ ra 130. Làm theo cách bạn nó sẽ ra 130 chứ không phải 100 nữa.

#4

vậy thì ko có cách nào đâu, trừ khi bạn vẽ riêng lớp vữa và ẩn đi