Nét trát trong revit

#1

Làm thế nào để xử lý được giao của 2 nét trát của tường như này ? em tạo lớp trát trong lúc chỉnh type properties

#2

có thể thiết lập bị lỗi rồi, bạn tạo 1 project mới rồi thiết lập lớp trát lại xem

#4

À mình tìm ra nguyên nhân rồi bạn ơi ! Nếu để 2 nét trát trong và ngoài đều là finish 2 trong cột function thì không bị như vậy nữa ! Tuy nhiên, như vậy không đúng lắm nhỉ ? vì lớp finish 1 [ 4] thường dành cho lớp hoàn thiện ngoài mà nhỉ ?

#5

vữa cũng được gọi là lớp hoàn thiện mà bạn

1 Like