Nhận biết line style cấu kiện vẽ bằng line work

#1

image
Mọi người cho mình hỏi làm sao chọn dc line style, mình dùng tab những nó ko hiện linestyle , vẽ dầm bằng line work mình muốn biết nó line style gi thì phải làm sao ạ. thanks mọi người.

#2

Line style nằm ở góc trên bên phải bạn ơi

#3


Không có bạn mình vẽ bằng line work chọn cái dầm ko biết nó vẽ bằng line style gì

#4

1. Cách sử dụng Linework:

  • Chọn công cụ rồi mới xuất hiện bảng kiểu nét, rồi nhấn vào từng nét của đối tượng
  • Muốn khôi phục lại nét gốc thì chọn lại LW, rồi chọn kiểu nét By Category rồi chọn lại nét của đối tượng.
    image

image

  • Muốn biết kiểu nét đã Linework thì chọn công cụ LW rồi chỉ chuột vào nét, sẽ hiện ra ở góc dưới bên trái

2. Linework chỉ dùng trong vài trường hợp muốn chỉnh sửa kiểu nét đè lên nét cũ.

Nếu dùng Linework để vẽ dầm có lẽ là không đúng công cụ. Nên dùng bảng Visibility Graphic hoặc để quản lý kiểu nét tự động

Nếu như bắt buộc phải sử dụng LW thì bạn nêu cụ thể hơn xem, có thể mình giúp đc.

#5

Mình làm giống bạn “Muốn biết kiểu nét đã Linework thì chọn công cụ LW rồi chỉ chuột vào nét, sẽ hiện ra ở góc dưới bên trái” nét nó là by catelogy là nó lấy sao bạn.