Phân biệt các loại file dự án trong Revit

#1

Autodesk Revit có 2 loại file dự án là: .RTE (Project template) và .RVT (Project):

  • Project template file (.rte): Là file dự án mẫu, được Autodesk cung cấp, có trong bộ cài đặt, chỉ lưu được dưới đuôi .rte.

  • Project file (.rvt): Là file dự án do người dùng triển khai, có thể lưu lại dưới 2 định dạng là “.rte” và “.rvt”

Lưu ý: Trong mục Create new, khi bạn tick chọn Project thì Template project bạn chọn ở mục trên (Template file) sẽ được mở và được hiểu đó là file Project, còn nếu bạn tick chọn Project template thì Template project bạn chọn ở mục trên (Template file) sẽ được mở và được hiểu đó là file Project template.

2 Likes
#2

Dạ cho phép em hỏi:
“Ngoài khó khăn chỉ có 1 đuôi rte thì nó có khó khăn gì nữa khi mình lưu dạng Project Template ạ? Em thường thì chọn lưu bằng Project nên cũng không để ý ạ.”
Em cảm ơn ạ.

#3

Theo kinh nghiệm của mình thì việc phân loại này dùng để quản lý file tốt hơn chứ không có khó khăn gì.
Ví dụ bạn làm 100 công trình kết cấu bằng Revit Struc thì bạn nên có 1 file Template mang tất cả những thứ có thể dùng chung cho 100 Công trình để lúc làm từng Công trình thì Create New từ Template đó.