Tự động Set Phase cho nhiều 3D view

#1

Chào mọi người.
Em đang muốn làm 1 kịch bản tạo nhiều 3D view từ 1 3D view ban đầu, sau đó set phase cho các view đó. Nhưng em đang mắc ở việc làm thế nào để gán phase cho nhiều view. Các anh chị cho em hỏi có node nào đưa vào nhiều 3D view và gắn cho mỗi view đó 1 phase không ạ.
Em xin cảm ơn!

#2

Revit nó có View Template, bạn apply vào là được mà.
Còn nếu muốn dùng Dynamo thì đơn giản là node set parameter, muốn chọn nhiều view thì xử lý input element
image