Tách những layer tường đã set up thành những layer riêng rẻ

#1

Mình bàn luận ở đây tránh loãng topic kia nhé.
Layer riêng rẽ là như thế nào nhỉ. Bạn trình bày kĩ hơn xem.

Tài liệu Mastering Autodesk Revit 2017 for Architecture
#2

Mình có 1 cái Basic Wall được set up thành nhiều lớp khác nhau như Structure, Finish…Bây giờ theo yêu cầu thì mình cần tách những lớp đó ra để có thể thống kê hoặc theo yêu cầu khác của CĐT. Nhưng mình tìm không ra cách để tách các layer đó ra từ Basic Wall mà phải tạo lại các Wall khác có chiều dày bằng những lớp đó. Vấn đề sẽ phát sinh nhiều nếu có nhiều loại tường và nhiều lớp khác nhau. Duy có thể tư vấn cho mình phương pháp giải quyết không :smiley:

1 Like
#3

Nếu chỉ là thống kế vật liệu, thì mình set các lớp có material chuẩn rồi dùng material take of là ra số diện tích và thể tích.
Còn buộc phải tách thành các loại tường khác nha thì mình phải can thiếp bằng Addin hoặc Dynamo.
Dynamo đơn giản hơn addin, người dùng có thể tự làm được. Đây là một cái hay đó để mình nghiên cứu xem sao.

#4

Thanks Duy, mấy nay đang chạy dự án nhà gỗ gặp nhiều khó khăn quá. Gần như chạy hết dự án bằng phương pháp thủ công hết. Mình đang nghiên cứu có phương pháp nào tách những layer tường đã set up thành những layer riêng rẻ hết không? Duy biết không share với :slight_smile: