Thắc mắc về cách tạo cột bằng node StructuralFraming.ColumnByCurve

#1

Hi mọi người,
Em cố gắng tạo cột bằng điểm đầu nối điểm cuối nối với node StructuralFraming.ColumnByCurve thành công và hoạt động tốt
image
Vấn đề thắc mắc khi có dầm trước thì bị sự cố như hình là cột nó nghiêng . Mọi người có cách nào để cột nó thẳng lại ko?Em cảm ơn mọi người