Thay đổi giao diên Front Page của forum

#1

Để trông bắt mắt và dễ điều hướng hơn mình thay đổi trang đầu tiên khi vào forum - Front Page như sau:

Anh em cảm thấy thế nào thì góp ý luôn nhé. Thanks :wink:

1 Like