Tìm các cấu kiện xung quanh tiếp xúc với 1 cấu kiện nào đó

#1

Hi all.
Mình đang muốn tìm những cấu kiện hoăc mặt phẳng tiếp xúc với 1 cấu kiện nào đó 1 cách tự động. Có bạn nào biết node nào có thể làm được việc đó không.
Mình chỉ cần gợi ý về 1 cái node nào làm dc việc đó thôi rồi mình sẽ tự tìm hiểu.

VD: cột C1 tiếp xúc với 2 cây dầm D1 và D2, Dầm D2 tiếp xúc với 2 cây cột C1, C2 và beam B1.

#2

Trong phần geometry có 2-3 node nói đến việc giao cắt, dựa vào đối tượng được chọn check cắt với toàn bộ đối tượng còn lại, trả về true là đối tượng giao cắt

#3

OK. thank bạn nhiều. Mình đã tìm ra là node Geometry.DoesIntersect