Toạ đàm trực tuyến #1: B.I.M Cây đũa thần cho ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam?

#1

Bài viết tại trang chủ https://onebim.vn/tin-tuc/toa-dam-truc-tuyen-1-bim-cay-dua-cho-nganh-cong-nghiep-xay-dung-viet-nam/

Hiện nay, phần lớn những người quan tâm đến BIM hay đang làm theo BIM không thấy hết vấn đề căn bản đang ẩn chứa bên trong nó. Vì vậy, họ thường cho rằng cần phải áp dụng BIM càng sớm càng tốt để khắc phục những yếu kém của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam và có thể nhanh chóng hòa nhập với khu vực và thế giới.


Như chủ đề của buổi tọa đàm này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những vấn đề căn bản liên quan đến BIM này để tự tin có có một quyết định chính xác trong việc tiếp nhận hay không tiếp nhận BIM.

Nội dung của buổi tọa đàm sẽ gồm có 3 phần chính:

1. Thực trạng của ngành công nghiệp xây dựng thế giới

Đề cập đến nhưng khó khăn của ngành công nghiệp xây dựng mà các quốc gia tiên tiến đang đối đầu và đang theo một lộ trình cách giải quyết những khó khăn đó.

2. Thực trạng của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam

Chỉ ra những gì mà Việt Nam đang có và những gì chưa có để khi tham gia lộ trình đó thì đề ra được một kế hoạch khả thi và thực hiện có hiệu quả

3. Thực chất của BIM

Nêu ra những vấn đề cụ thể mà mỗi chúng ta, mỗi đơn vị kinh tế cần phải thực hiện trước khi tiếp nhận và thực hiện BIM

TOẠ ĐÀM TRỰC TUYẾN :
B.I.M - Cây đũa thần cho ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam?
Sáng thứ Bảy 26.8 bắt đầu từ 9 - 11h, trực tiếp trên www.facebook.com/agohub