Vẽ dầm thay đổi tiết diện

#1

Chào các bạn ! Minh đang có vấn đề thắc mắc đó là trường hợp vẽ dầm thay đổi tiết diện thì vẽ như nào ? Mình đã chia ra 2 loại tiết diện , khi vẽ lên thì đc 2 dầm độc lập trên cùng 1 phương . Nhưng vậy bố trí thép thì có sao không ? Ví dụ mình muốn thép chủ chạy qua đoạn thay đổi tiết diện ?

#2

Nếu dầm của bạn thay đổi chiều cao thì bạn có thể dùng cả 2 cách. Nhưng cách tạo famiy sẽ tiện đặt thép hơn.
Nếu bạn coi dầm chỉ có 1 tren trên mặt bằng thì cách tạo family là tốt nhất