Video mô tả tiến độ thi công

#1

Mấy bác dùng revit lâu năm cho em hỏi là muốn làm như ảnh thì trong revit có dễ không và làm video mô tả tiến độ thi công của nó thì dùng phần mềm gi ạ?

#2
  1. Ảnh quá nhỏ
  2. Làm video mô tả tiến độ thi công có thể dùng naviswork
  3. Bạn viết toàn bộ nội dung lên phần tiêu đề rất khó đọc. Chịu khó edit lại.