Wiki Post là gì ?

#1

##Khái niệm Wiki Post
Trước khi nói về Wiki post, ta cần hiểu Wiki hay Wikipedia là gì?

Wiki là một website hoặc cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên đóng góp của cộng đồng người dùng, cho phép bất cứ người nào cũng có thể thêm và sửa nội dung

##Wiki Post là gì?

  • Wiki Post cho phép tất cả mọi người có quyền thêm và sửa nội dung post đó
  • Wiki Post có biểu tượng edit như hình dưới, click vào biểu tượng đó để thay đổi*

##Chỉnh sửa Wiki Post?

  • Ai nên chỉnh sửa - tất cả mọi người *
  • Khi nào cần chỉnh sửa - khi bạn cảm thấy bài viết còn sơ sài, cần đóng góp thêm
  • Chỉnh sửa như thế nào - nên thảo luận trước khi thay đổi Wiki Post, hoặc có thể sửa ngay nếu bạn thấy phù hợp
    Ví dụ: bạn có thể sửa lỗi chính tả, lỗi đánh máy mà không cần thảo luận

##Ví dụ Wiki Post
http://forum.openbim.com.vn/t/cac-ly-do-nen-tham-gia-openbim/493/1

(*)Mọi người ở đây là những ai có TL1